Képeslapküldés szeretteidnek!Magyar népmesék, illetve
Disney mesék nem csak gyerekeknek!Receptek a
nagymamától!

Advent, Mikulás, Karácsony!

 

Szavazás
Nincs szavazás feltöltve

Egri csillagok olvasónapló

1. fejezet:
Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Cecey Éva
Margit, parasztlány
1533 május
A Mecsek völgyében lévő
kis falu, Keresztesfalva
közelében lévő erdő, patak
 
 
A hét éves Bornemissza Gergely és az 5 éves Cecey Éva (Vicuska) a nyári melegben egy patakban fürdenek. Eredetileg Gergely nagyapjának lovát indultak legeltetni. A lovat a patakparton egy fához kötötték, de elkóborolt. Amikor Gergely a ló után szalad, egy török janicsárral találkozik, aki mindkettejüket (és a lovat is) elfogja. A janicsár visszatér társaihoz a két kisgyerekkel. A török katonákkal már több magyar fogoly is van. A janicsár a Margit nevű parasztlányra bízza Gergelyéket, aki felöltözteti és megpróbálja megvigasztalni őket.
 

2. fejezet:
 
Szereplők
Időpont
Helyszín
Varsányi Imre, zarándok
(30 éves)
Cecey Péter (Vicuska apja)
Dobó István (31 éves)
Bálint Pap
1533 május ugyanaznap, mint az 1. fejezet
Keresztesfalva
 
Keresztesfalván Cecey Péter háza udvarán figyeli, ahogy jobbágyai birkát nyírnak. Dobó István és négy társa lovagol be az udvarra. Dobó és Cecey beszélgetéséből kiderül, hogy Dobóék a közeli Várpalota (Palota) ostroma után érkeztek Keresztesfalvára. Céljuk, hogy a szökésben lévő Móré Lászlót megtalálják. Móré volt Palota védője.
A beszélgetés alatt beér a faluba Varsányi Imre zarándok, aki levelet hozott Ceceynek Fráter Györgytől. A levelet Cecey gyerekkori barátja, Bálint pap olvassa fel. A levélben Fráter György – aki Cecey rokona és a fejezet cselekményének idején (még) Szapolyai János bizalmasa – arra biztatja Ceceyéket, hogy költözzenek fel Budára.
Cecey nem akar menni, mivel Fráter György annak a Szapolyai Jánosnak a szolgálatában áll, aki levágatta Cecey kezét, amiért az részt vett az 1514-es Dózsa-féle felkelésben.
Cecey és Bálint pap összeszólalkoznak a költözés kérdésén, a vitának az vet véget, hogy kiderül, eltűnt Gergely és Vicuska.
Az egész falu és Dobó is elkezdik keresni őket, végül megtalálják ruháikat a patak partján. Ebből arra következtetnek, hogy fürdés közben belefulladtak a patakba.
 
3. fejezet:
 
Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Cecey Éva
Kocsis Gáspár, rab parasztlegény
Margit, rab parasztleány
Gábor pap (Somogyi Gábor)
Sárközi a ragyás cigány
Jumurdzsák
1533 május
ugyanaznap,
mint
az 1 fejezet
A hazafelé tartó török szekerek,
éjszakai táborhely az erdőben
 
Gergely és Vica Margittal egy szekéren ücsörög, a szekér oldalához van láncolva a többi fogoly, összesen 14 rab.
A fejezet során megismerkedünk azokkal a szereplőkkel, aki a későbbiekben még fontos szerephez jutnak: Gábor pappal – akiről kiderül, hogy a törökök néhány nappal korábban forró vízzel kínozták, hogy előadja a temploma kincseit, emiatt az egész teste vörös és nincsen haja, szakálla - , Sárközivel a ragyás cigánnyal, Kocsis Gáspárral, valamint egy nagyfejű parasztemberrel, illetve egy másikkal, aki „égett puskaporszagot hordozott magával”és sebhelyes az arca, de a nevüket – egyenlőre - nem tudjuk meg. Kiderül továbbá, hogy a Gergelyt és Vicát elfogó janicsár neve Jumurdzsák
Sötétedés után a török karaván megáll, majd bevonulnak az erdőbe és letelepednek éjszakára, a raboknak kell főzniük.
 
4. fejezet:
 
Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Jumurdzsák
Gábor pap
A nagyfejű parasztember
1533 május
ugyanaznap este,
mint a 1. fejezet
Az éjszakai táborhely
 
A rabok vacsoráznak, közben a törökök szétosztják egymás között a nap közben rabolt dolgokat. Gergely kifigyeli, ahogy Jumurdzsák a saját részét a lova nyergének egy titkos zsebébe rejti.
A rabok vacsora közben, után a szabadulás lehetőségéről beszélgetnek. Kiderül, hogy a nagyfejű paraszt már volt rabszolga a törököknél és csak tízévnyi rabság után tudott megszökni.
A Gábor pap lábán lévő bilincsre valaki – valószínűleg egy korábbi rab – 20 helységnevet vésett, amin a török karaván majd keresztül fog haladni. A pap felolvassa a neveket, a nagyfejű paraszt – aki megtette már egyszer ezt az utat – rövid megjegyzéseket fűz hozzájuk.
 
5.fejezet
 
Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Jumurdzsák
A sebhelyes arcú, puskaporszagú
rab
1533 május
ugyanaznap este, éjjel
mint a 1. fejezet
Az éjszakai táborhely
 
 
A sebhelyes arcú puskaporszagú rab elárulja magáról, hogy ő valójában nemesember, akinek két vára és katonasága van. Felajánlja, hogyha őt valahogy ki tudnák a többiek szabadítani, akkor mindenkit kiváltana a rabságból. A rabok azonban sem magukon, sem egymáson nem tudnak segíteni, lassan nyugovóra térnek.
Gergely félálomban arra figyel fel, hogy Jumurdzsák és a sebhelyes arcú rab éppen amellett a szekér mellett beszélgetnek, amelyiken ő is fekszik. A sebhelyes arcú rab elmondja a janicsárnak, hogy a közelben van egy falu, aminek ura Cecey Péter és a háza tele van aranykincsekkel, drágaságokkal és míves fegyverekkel. Megbeszélik, hogy ha a sebhelyes arcú paraszt megmutatja a falut, amit a törökök kirabolnak, akkor cserébe Jumurdzsák elengedi őt.
Később, az éjszaka közepén Gergely felébred, amikor már mindenki alszik. Felébreszti Vicuskát is és elhatározzák, hogy kilopóznak a török táborból. Gergely a lovukat is magával akarja vinni, az azonban hozzá van kötve Jumurdzsák lovához és Gergely bárhogy próbálja, sehogy sem tudja kibogozni a kötelet. Végül a saját lovukkal együtt magukkal viszik a török lovat is, sikerül kiosonniuk az erdőből, felülnek a lóra és visszaindulnak Keresztesfalvára.
 
6. fejezet:
 
Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Cecey Péter
Dobó István
Bálint Pap
Varsányi Imre
1533 május
ugyanaznap éjjel, mint
az 5. fejezet
Keresztesfalva
 
 
Az egész falu és Dobóék sötétedésig keresik a gyerekeket, de nem találják, végül feladják a keresést. Bálint pap sokáig próbálja vigasztalni Ceceyt és a feleségét, végül hajnalban indul haza. A tornácon megszólítja őt Varsányi, a zarándok, aki elmondja, hogy ő tudja, mi történt a gyerekekkel, amikor ugyanis az erdőben keresték őket, akkor Varsányi egy vakondtúráson meglátott egy török lábnyomot, amiből arra következetett, hogy a törökök rabolták el Gergőéket. Bálint pap felelősségre vonja Varsányit, hogy ezt miért nem mondta hamarabb, mire Varsányi azt mondja, hogy nem látta értelmét annak, hogy megijessze a falubelieket, a törökök pedig már régen messze jártak, mire ők elkezdték keresni a gyerekeket. A beszélgetés közben dörömbölnek a kapun, megjöttek Gergelyék. „A két gyermek ott várt a kapu előtt. Ülnek a szürkén, álmosan és haloványan.”
 
7. fejezet:
 
Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Cecey Péter
Dobó István
1533 május
ugyanaznap éjjel, hajnalban
 mint az 5. fejezet
Keresztesfalva
 
Az egész falu összecsődül a hírre, hogy Gergelyék előkerülnek. Cecey a fiává fogadja Gergelyt, Dobó pedig elhatározza, hogy vitézt nevel a fiúból. Gergely megörül, amikor Dobó azt mondja, hogy a török ló az övé, hiszen hadban szerezte. Gergely ekkor megmutatja a titkos helyet a nyergen, ahova Jumurdzsák rejtette az aranyat, mivel a ló is az övé, így az arany is, Gergő egyszerre gazdag ember lett.
Cecey és Dobó kifaggatja a gyereket, hogy mi történt a török táborban. Gergely elmeséli a kihallgatott beszélgetést Jumurdzsák és a sebhelyes arcú rab között. Dobó a leírásból ráismer Móré Lászlóra, akit üldözve Keresztesfalvára érkezett az emberivel. Kiderül, hogy a faluban kevés ahhoz a férfi – és aki van, az is öreg – hogy egy török támadást vissza tudjanak verni, ezért Dobó lóra ül az embereivel és a közeli Pécsre indul segítséget hozni. Meghagyja, hogy amíg távol van, a falu készüljön fel a támadásra.
 
8. fejezet:
 
Szereplők
Időpont
Helyszín
Cecey Péter
Dobó István
Jumurdzsák
Móré László
1533 május
Keresztesfalva
 
A délelőtt folyamán az egész falu Cecey kőfallal körülvett udvarába gyűlik, kivéve Gergely anyját, aki a fia által szerzett aranyat próbálja eldugni. Megérkezik Dobó is, aki 30 zsoldost tudott Pécsről hozni. A katonák és a falubeliek felkészülnek a támadásra. A törökök meg is érkeznek, már messziről látszik, hogy gyújtogatnak a faluban, elől Jumurdzsák és a lóra kötözött Móré László. Dobó és emberei rálőnek a törökökre, eltalálják Jumurdzsákot és egy másik janicsárt, Móré pedig kihasználja a lehetőséget és elvágtat a lovával. A többi török üldözőbe veszi Mórét, a törököket pedig Dobóék. Jumurdzsák és a másik janicsár túléli a lövést, a páncéljuk megvédi őket. Cecey és jobbágyai megkötözik és bezárják őket.
 
9. fejezet:
 
Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Cecey Péter
Dobó István
1533 május
Keresztesfalva
 
 Dobóék estére érnek vissza a törökök üldözéséből, bőséges hadizsákmánnyal szereztek és elfogták Móré Lászlót is. Kiderül, hogy a gyújtogató törökök megölték Gergely anyját. Dobó újra lóra ül az embereivel és Gergely, hogy kiszabadítsák az erdőben maradt rabokat, magukkal viszik Jumurdzsákot is. Dobó út közben megkérdezi Gergelytől, hogy féle, mire a fiú nemmel válaszol. Dobó erre azt mondja, hogy „Az a fő, hogy ne féljen a legény!” Ez a mondat meghatározza Gergely sorsát, élete során többször is visszaemlékszik rá.
 
10. fejezet:
 
Szereplők
Időpont
Helyszín
Dobó István
Gábor pap
Beske, Sárközi, a ragyás cigány felesége
Jumurdzsák
1533 május
ugyanaznap éjjel, hajnalban mint az 5. fejezet
A rabok táborhelye
 
Dobóék kiszabadítják a rabokat és 15 megrakott szekeret zsákmányolnak, Dobó úgy dönt, hogy a szekereket szétosztja a rabok között. A zsákmányolt fegyverek között van egy kis, piros hüvelyes kard is, azt dobó felköti Gergely derekára. Sárközi felesége először Dobónak, utána Gergelynek jósol. Dobó tenyeréből azt látja, hogy 18 évvel később fogja megtalálni a feleségét, akinek a neve Sára lesz, 19 év múlva pedig nagy haditettet fog végrehajtani – ez utalás az egri vár védelmére –, viszont börtönben fog meghalni. [ A cigányasszonynak ez a jóslata csak félig valósult meg, mert a valóságban Dobó élete utolsó éveit valóban börtönben töltötte, de nem sokkal halála előtt kiszabadult és családi birtokán halt meg]
Gergelynek szerencsés életet jósol a cigányasszony, és hogy „Kezedből tüzes kerekek indulnak…” Ez utalás a Gergely által az egri vár védelmében alkalmazott, a korban újszerűnek számító harcászati eszközökre. A cigányasszony Gergelynek is azt jövendöli, hogy börtönben fog meghalni. [ Beske ezen jóslata sem jött be teljesen, mert a valóságban igaz ugyan, hogy Gergelyt a törökök elfogták és Konstantinápolyban a Héttoronyba zárták, de balszerencsés módon éppen annak az Ahmed pasának a kezébe került, aki 1552-ben sikertelenül ostromolta meg Egert. Ahmed bosszúból 1555-ben felakasztatja Gergelyt.]
Felmerül a kérdés, hogy mi történjen Jumurdzsákkal, Dobó, miközben visszaindul az embereivel és Gergellyel Keresztesfalvára, azt ajánlja, hogy akasszák fel. A volt rabokat bosszúból inkább meg akarják égetni, de végül Gábor pap lebeszéli róla őket arra hivatkozva, hogy neki okozta a legtöbb szenvedést Jumurdzsák, ezért neki van a legtöbb oka, hogy megölje őt. A rabok átengedik a bosszút Gábor papnak és szekerükre ülve ki-ki a saját lakóhelye felé indul.
 
11. fejezet:
 
Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Dobó István
1533 május
 
Útban vissza Keresztesfalvára
 
Gergely büszkén lovagol Dobó mellett, amikor az induláskor előre küldött két katona visszatér és jelenti, hogy egy 200 fős török csapat közeledik az úton. Dobó úgy dönt, hogy megtámadja őket. Közben feltűnnek az úton a volt rabok szekerei is. Dobó egy katonát küld eléjük azzal, hogy forduljanak vissza és más irányban menjenek haza.
 
 
12. fejezet:
 
Szereplők
Időpont
Helyszín
Gábor pap
Jumurdzsák
1533 május
 
a (volt) rabok
táborhelye
 
 
Gábor pap egyedül marad a fához kötözött Jumurdzsákkal. Beszélgetésükből kiderül, hogy Jumurdzsák anyja magyar volt és őt kisfiú korában Magyarországról rabolták el a törökök, úgy került a janicsárok közé. Kiderül, hogy a pap öccsét, Somogyi Imrét is elrabolta a török ötéves korában. A pap megkérdezi, hogy Jumurdzsák esetleg nem találkozott-e vele. A janicsár – annak reményében, hogy a pap nem öli meg – azt hazudja, hogy emlékszik a kisfiúra. Gábor pap nem hisz neki. Jumurdzsák pénzt, vagyont ígér a papnak, ha az elengedi, Gábor pap azonban nem azt kéri, hanem a török nyakába akasztott amulettjét. Gábor pap ezek után elengedi Jumurdzsákot és a szekerére ülve hazaindul.
 
13. fejezet:
 
Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Cecey Péter
Dobó István
1533 május
 
Az országúton
 
A pap a szekerével arra indul az országúton, amerre Dobóék és a többi szekér is tartott. Amikor odaér, ahol Dobóék lesben állnak, Dobó elmondja a papnak, hogy arra nem mehet tovább, mert megtámadják a törököket, forduljon vissza és keressen más utat hazafelé. Megkéri továbbá, hogy vigye magával Gergőt és amint lehet küldje el Török Bálinthoz Szigetvárra. dobó fél ugyanis, hogy a csata során Gergelynek valami baja lesz. Gergő nem szívesen hagyja el Dobót, de végül a pappal tart.
 
14. fejezet
 
Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Gábor pap
Móré László
1533 május
 
Útban a pap faluja, Kishida felé
 
Gergely és a pap éjfél körül megáll pihenni és megitatni a lovakat egy elhagyott csárdánál, amit a törökök korábban kifosztottak. Közben lódobogást hallanak, és az udvarra egy lovas vágtat be. Kiderül, hogy a lovas Móré László, aki megszökött Cecey fogságából. Móré elköti a pap pihent lovát a szekér elől és otthagyva a sajátját elvágtat.
A pap előveszi a zsebéből Jumurdzsák amulettjét, ami egy kis selyemzacskóba van varrva. A pap felvágja a kardjával és egy gyűrűt talál benne. „A gyűrű köve szokatlanul nagy, négyszögletes fekete kő, vagy sötét gránát vagy obszidián, nem lehet megismerni a holdvilágnál. De azt tisztán lehetett látni, hogy valami halványsárga kőből hold van rajta meg körülötte öt apró gyémántcsillag.” A gyűrű nagy jelentőséget kap még a történet során, befolyásolja Gergely, Éva és Jumurdzsák további sorsát is.
 
15. fejezet:
 
 
Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Gábor pap
1533 május
 
A Balaton környéke és
a pap faluja, Kishida
 
Ahogy közelednek a pap falujához, Gergelyék mindenhol csak pusztulást, halottakat, felégetett falvakat látnak, a török végigpusztította a vidéket, legyilkolta, elhajtotta a lakókat. Kishidát is tönkretették, Gergelyék csak füstölgő romokat és halottakat találnak, a pap háza is romos és az udvaron megtalálják a pap édesanyjának holttestét is. „-Itthon vagyunk – mondotta a pap, Gergelyre fordítva könnyekben ázó orcáját.” Ez a regény egyik legszomorúbb fejezete, Gárdonyi megrázó részletességgel írja le a török pusztítást és a halottakat.
 
16. fejezet:
 
Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Gábor pap
Egy névtelen nő, János
nevű kisfiával
1533 május
 
Kishida
 
A pap két napon keresztül temeti a falu halottjait, Gergely segédkezik neki. A harmadik nap délelőttjén egy parasztasszony jelenik meg a faluban, János nevű halott kisfiával a karjában. Elmeséli, hogy amikor a törökök megtámadták a falut, akkor elrejtette a kisfiát, ő pedig a Balaton nádasában bújt el. Mire azonban vissza tudott térni a faluba, a gyermeke már meghalt. A pap és az asszony közösen eltemetik a gyereket.
 
 
17. fejezet:
 
Szereplők
Időpont
Helyszín
Bornemissza Gergely
Gábor Pap
Török Bálint
Ahmed, a török rab
A Papagáj csúfnevű török rab
Kata asszony (Török Bálint felesége)
Jancsi (5 éves), Feri (3 éves) Török
Bálint gyermekei
1533 május
 
Útban Szigetvár felé,
Szigetvár
 
Mivel a falu gyakorlatilag kihalt, illetve Gábor pap megígérte Dobónak, hogy elviszi Gergelyt Szigetvár várába Török Bálinthoz, így nem sok értelme van, hogy tovább maradjanak a faluban. Elindulnak Szigetvár felé. Ahogy beérnek a vár udvarába, látják, hogy két páncélos lovas éppen lovagi tornát tart. A két lovas egyike Török Bálint, a másik pedig egy Ahmed nevű török rab. Török Bálint ugyanis lehetőséget szokott adni a raboknak, hogy ha párbajban legyőzik őt, akkor visszakapják a szabadságukat. Török Bálint legyőzi Ahmedet, majd a következő jelentkezőt, a Papagáj csúfnevű törököt is.
A torna végeztével Török Bálint üdvözli Gábor papot és Gergelyt, majd bemutatja őket a feleségének, Kata asszonynak és két fiának, Jancsinak és Ferinek is. Gergő hamar összebarátkozik a két török fiúval.

Török Bálint elmeséli Gergelyéknek, hogy Dobó súlyosan megsebesült, amikor megtámadta a török csapatot, egy lándzsa fúrta át a combját, de túl fogja élni. Felajánlja Gábor papnak, hogy költözzön hozzájuk és legyen a Török gyerekek és Gergely tanítója.

Egri csillagok olvasónapló hozzászólásai

Szólj hozzá

0.045 mp